# ข่าวประกวดราคา
* ประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (แปรงสีฟัน 53.13.15.03) ยาสีฟัน (53.13.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างฟิลม์อัตโนมัติ ขนาดเล็ก (42.15.20.03)