ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ ๑๔
เชิญประชุมวิชาการ 4 H : คุณค่าแห่งการดูแล
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้าน
ดูทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (แปรงสีฟัน 53.13.15.03) ยาสีฟัน (53.13.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดูทั้งหมด
บริการข้อมูล Download/เอกสารบรรยาย/ประชุม
แบบรายงานข้อมูลประชากรกลางปี 2558 เพื่อใช้เป็นฐานประชากรงบประมาณปี 2559 รวบรวมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
ดูทั้งหมด
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ โรงพยาบาลแม่ทา ปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด